Velkommen til Telelink

TIL HVEM DET MÅTTE VEDRØRE
Nyt i TeleLink: Der er nu implementeret en web-service til Teknologisk Institut, hvor de kan se, hvilke automater/toptavler, der er ved at falde for 5 års synet. Ved syn af automater/toptavler uploades synsrapport ligesom nyt synstidspunkt indlægges. Det er også muligt at bestille genplombering via TeleLink.
Det er her vigtigt, at alle går ind i ”Rediger Opstiller” og vælger, hvilken kontrolinstans man anvender. Husk at vælge ”Gem” efter valget.
I anlægskartoteket under ”Rapporter” er der nu en ”Inspektionsrapport”, som viser, hvilke automater/toptavler, der sidst er synet. Rapporten kan selvfølgelig dato-afgrænses.
Vi er blevet opmærksomme på, at der er oprettet en del Toptavler, hvor serie nummeret er undladt. Det er ikke længere muligt at oprettet toptavler uden indtastning af serienumre. Vi opfordrer samtidig til, at de manglende serienumre bliver indtastet.
Vær opmærksom på, at nærværende kun gælder ved aftale med Teknologisk Institut.
Telelink LOGIN
Blanketter og vilkår
TeleLink Support:
Tlf.: 7620 0007
Fax: 8657 2573
E-mail: support@d-a-b.dk
Adresse til Telelink Support:
Telelink ApS.
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Telefontider for support:
mandag - torsdag: 09.00 ~ 16.00
fredag: 09.00 ~ 15.00
Vent venligst...